CONTACT US: +977 061 581211 | bethesda.language@gmail.com

Our Team

Mukti Nath Dhakal
Mukti Nath Dhakal

Chair Person

Rajendra Adhikari
Rajendra Adhikari

Vice Chair Person

Prakash Shrestha
Prakash Shrestha

Treasurer

Mirjam Elisabeth Bergh
Mirjam Elisabeth Bergh

Advisory

Grishma Keshav Parajuli
Grishma Keshav Parajuli

Advisory

Krishna Adhikari
Krishna Adhikari

Finance Advisory

Ram Bahadur Rayamajhi
Ram Bahadur Rayamajhi

Board Member

Copyright 2024 © Bethesda International Language & Leadership Development Centre Pvt. Ltd.